Tytuł projektu:

Badania nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnej linii kosmetyków probiotycznych.

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa I: Gospodarka wiedzy, w ramach Działania: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej linii kosmetyków naturalnych z zastosowaniem bakterii probiotycznych, do codziennej pielęgnacji całego ciała.

W efekcie powstanie linia kosmetyków do pielęgnacji całego ciała składająca się z 7 produktów tj. oleożel do mycia twarzy, balsam do ciała, żel pod prysznic, peeling do ciała, mydło do rąk, krem do rąk oraz szampon.

Wartość projektu: 154 764,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 106 951,25 PLN

Opracowanie innowacyjnej linii kosmetyków naturalnych z zastosowaniem surowców biotechnologicznych.

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa I: Gospodarka wiedzy, w ramach Działania: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej linii kosmetyków naturalnych z zastosowaniem bakterii probiotycznych, do codziennej pielęgnacji, z uwzględnieniem mikrobiomu skóry.

W efekcie powstanie linia kosmetyków do pielęgnacji twarzy składająca się z 4 rodzajów kremów.

Wartość projektu: 373 561,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 257 102,88 PLN